Tolv punkter för hbtq-rättigheter

Tolv skäl att kryssa Martin Andreasson

Vill du ha en person i riksdagen som prioriterar fortsatta hbtq-reformer? Sätt kryss för mig på plats 12 på Folkpartiets valsedel för Stockholms stad och län.

Jämfört med andra länder har Sverige kommit långt på vägen mot lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Men det räcker inte. Viktiga lagar måste ändras. Mycket mer måste göras för en jämlik behandling i skola, arbetsliv, sjukvård, äldreomsorg och andra delar av samhället. Diskriminering, fördomar, osynliggörande och hedersförtryck måste bekämpas.

Jag har viljan, kunskaperna och drivkraften. Jag har kämpat för hbtq-rättigheter under mina tidigare år som riksdagsledamot, och var bland annat med om att sätta i gång processen för en jämlik äktenskapslag och reformerad namnlag. Jag är stolt över att ha medverkat till att modernisera lagstiftningen för transsexuella och skärpa diskrimineringslagen. Jag har lång bakgrund i den svenska hbtq-rörelsen (bland annat som vice förbundsordförande i RFSL) och har också lett riksdagens tvärpolitiska hbt-grupp i flera år.

Mycket har gjorts. Mer behöver göras. Nu ber jag om ditt förtroende att fortsätta arbetet.

Här nedan hittar du mitt program för fortsatta hbtq-reformer. Gillar du vad du läser? Sätt då kryss för nummer 12.

Tack för ditt stöd!

/ Martin Andreasson
martin.andreasson (snabel-a) folkpartiet.se

 

Tolv punkter för hbtq-rättigheter

 1. En skola där du kan vara den du är.
  Jag vägrar acceptera att hbtq-ungdomar känner att de måste ljuga om sig själva för att slippa kränkningar i skolan. Skollagen måste ändras så att det förebyggande arbetet mot diskriminering och trakasserier gäller alla diskrimineringsgrunder, även könsidentitet och könsuttryck. Skolornas likabehandlingsarbete ska omfatta samtliga hbtq-frågor. Hbtq-kompetensen hos lärare och annan skolpersonal ska stärkas, och lärarhögskolornas arbete med hbtq-frågor följas upp.
 2. Jämlikt bemötande i hela samhället.
  Det behövs ett långsiktigt arbete för bra och inkluderande bemötande i alla välfärdstjänster, från barnavårdscentral till äldreomsorg. Därför behövs en bred satsning för hbtq-kompetens i hela den offentliga sektorn, och ett genomtänkt arbete för att integrera hbtq-perspektivet på samma sätt som jämställdhetsfrågorna ska integreras. Fler äldreboende ska ha hbtq-profil.
 3. Försvara asylrätten.
  Sverige ska ha en human och generös flyktingpolitik. Det behövs en uppföljning av hur utlänningslagens regler fungerar i praktiken när det handlar om förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, särskilt när det handlar om personer som först i Sverige vågar komma ut inför omgivningen. Mer måste också göras för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens i asylprocessen om hbtq-personers situation i de asylsökandes hemländer.
 4. Sänk åldersgränsen för byte av juridiskt kön.
  Unga transsexuella har ofta en mycket sårbar situation och borde inte behöva vänta till 18 år på att få ändra juridisk könstillhörighet.
 5. Ja till tredje juridiskt kön för den som vill.
  För den som som inte vill folkbokföra sig som ”man” eller ”kvinna” borde det finnas möjlighet att slippa välja någon av dessa könskategorier. Andra länder har gått före – Sverige borde lära av deras exempel.
 6. Ja till surrogatmoderskap.
  Om fler önskade och efterlängtade barn kan komma till världen under trygga former för alla inblandade ska det välkomnas, inte motarbetas. Andra länder har hittat juridiska modeller för att ge surrogatmammor starkt rättsligt skydd genom hela processen. Majoriteten inom Statens medicinsk-etiska råd anser att detsamma borde kunna gälla för Sverige. Jag delar den bedömingen.
 7. Modernisera familjerätten.
  Reglerna för att fastställa föräldraskap vid assisterad befruktning ska inte särbehandla kvinnor som lever med kvinnor – inför en könsneutral föräldraskapspresumtion. Tillåt ensamstående att få insemination vid svenska kliniker. Modernisera reglera om umgänge för barn som har fler än två vuxna som tar föräldraansvar.
 8. Skärp arbetet mot hatbrott och hedersrelaterat förtryck.
  Det behövs en nationell utredningsenhet inom polisen mot alla slags hatbrott. De lokala hatbrottsgrupper som finns i polisen på några ställen är bra, men räcker inte. Hela rättsväsendet behöver höja sin kompetens i hbtq-frågor. Brottsbalkens regel om straffskärpning för hatbrott ska breddas så att även transpersoner nämns i lagen. Kommunernas handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck ska också ha ett hbtq-perspektiv.
 9. Fri rörlighet i EU – också för samkönade par.
  Som EU-medborgare har du rätt att ta med dig din partner om du får jobb i ett annat EU-land – men bara om du är gift och din älskade är av motsatt kön. Självklart måste EU:s familjebegrepp breddas så att samkönade par får samma rätt att fritt flytta mellan EU-länder.
 10. Stärk EU:s diskrimineringslagstiftning.
  EU-lagstiftningen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning, men bara på vissa samhällsområden, och det finns inget diskrimineringsskydd som omfattar alla transpersoner. EU:s diskrimineringslagar behöver breddas och omfatta alla hbtq-personer.
 11. Sanktioner mot EU-länder som diskriminerar.
  Skyddet för de mänskliga rättigheterna måste stärkas också inom EU. Ur ett hbtq-perspektiv blir detta allt mer brännande när auktoritära krafter i olika länder försöker stoppa Pride-parader, inskränka yttrandefriheten i hbtq-frågor eller låter bli att respektera EU:s diskrimineringsförbud. EU-länder som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter ska kunna bli föremål för sanktioner, till exempel stopp för utbetalningar av EU-medel eller i särskilt allvarliga fall indragen rösträtt i EU:s ministerråd.
 12. Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter.
  Hbtq-frågor är och ska vara en självklar del av den svenska utrikespolitiken och arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna – världen över. Sveriges demokratibistånd för hbtq-rättigheter ska fortsätta öka och ska ligga kvar på en hög nivå. Förutom i EU ska Sverige verka för hbtq-rättigheter i FN, Europarådet och alla andra internationella arenor där mänskliga rättigheter diskuteras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s