Tag Archives: RFSL

Kulturminister Martin Andreasson (FP)?

RFSL har i dag presenterat sina önskenamn på olika ministerposter efter valet, och bland annat föreslår förbundet mig som ny kulturminister om det blir fortsatt Alliansregering. (Andra Folkpartinamn som RFSL lyfter fram är Barbro Westerholm som äldre- och folkhälsominister, Birgitta Ohlsson som utrikesminister och Helene Odenjung som kommunminister.) Motiveringen:

Bokförläggare, författare och tidigare förbundssekreterare i RFSL. Martin Andreasson har stenkoll på hbt-politik och skulle bli en fantastisk liberal kulturminister.

Jag tackar och bugar!

I media: Politikerkollen, Politikerbloggen, Makthavare, Qx.

PS. Fast om det ska vara riktigt noga har jag inte varit bokförläggare, men dock redaktionschef på ett förträffligt bokförlag.

2 kommentarer

Filed under Svensk politik

Intervjuad i Dagens Nyheter

Dags för Pride! I dag intervjuas jag i Dagens Nyheter i en längre artikel om RFSL: 60-årsjubileum i år. Läs själv här. Senare på dagen medverkar jag i seminarier om jämställdhet och om namnlagen.

Andra bloggare om Pride, RFSL och hbt-frågor: Amanda Brihed, Catrine Norrgård, Carina BobergPer-Arne Jonsson, Svensson (Zaramis), Christian Valtersson, Linnéa Darell.

3 kommentarer

Filed under Demokrati och rättsfrågor, Svensk politik

Snart dags för Stockholm Pride …

… och självklart är jag på plats hela veckan! Här är några programpunkter där jag medverkar:

Måndag den 26 juli

Jämställdhet för hållbar utveckling
Arrangör: Kunskapsportalen och Jämi med flera
I drygt 15 år har jämställdhetsintegrering varit den dominerande strategin för att skapa ett mer jämställt och hållbart samhälle. Men vad innebär det? Vilka berörs? Och hur gör vi rent praktiskt? Kan vi exempelvis arbeta med könsuppdelad statistik utan att vara heteronormativa? Vad händer med minoriteter när majoriteten har makten över arbetsmetoderna? Välkommen till ett samtal där vi diskuterar jämställdhet, vad det är och hur det påverkar och involverar alla medborgare samt vilken betydelse makt har i sammanhanget.
Tid: 14:00–14:45
Plats: Pride House (Ekoteket), Kulturhuset & Stockholms stadsteater, Sergels torg 3, T-Centralen

Rätten att heta rätt – Debatt om namnlagen
Arrangör: HBT-Liberaler och Svart Måndag
Vad händer egentligen med namnlagen och var är vi på väg? Är kampen över? Hur säkrar vi de framsteg vi uppnått? Medverkande: Martin Andreasson, Immanuel Trollhare Brändemo (en normkritisk bloggare, aktivist och transaktivist), Christine Sahlström (medlem i HBT-liberalerna, hon låg bakom aktivistvågen som förändrade delar av namnlagen rörande könskonträra namn under 2008-2009), Amanda Brihed (transaktivist, normkritisk bloggare, förgrundsgestalt för den svenska integritetsrörelsen och ledamot i HBT-liberalernas styrelse).
Tid: 15:15–16:45
Plats: Pride House (Studio 3), Kulturhuset & Stockholms stadsteater, Sergels torg 3, T-Centralen

Onsdag den 28 juli

Hbt-jeopardy mellan partinätverken!
Arrangör: RFSL
Missa inte årets fajt mellan det Rödgröna laget och Alliansens lag när det gäller vem som kan mest i hbt-frågor! Två team, en vinnare! Kan de rödgröna mest om lesbiska popartister, kan Alliansen mest om hbt-historia? Vilket lag kan mest om aktuellt hbt-politik? RFSL är omutbar domare och ser till att lagen får jobba för att fixa det! Förebered dig på en rafflade uppgörelse!
Tid: 13:45–14:45
Plats: Pride House (Sergel 3), Kulturhuset & Stockholms stadsteater, Sergels torg 3, T-Centralen

Folkpartiets tält i Pride Park
På plats i tältet mellan 20.00 och 22.00.

Fredag den 30 juli

Familjenormer och familjeformer i Norden
Arrangör: Hallå Norden
Gäller olika regler för olika personer? Svenska samkönade par som väljer att inseminera i Danmark istället för Sverige, erkänns inte som föräldrar per automatik. De gör att de till skillnad från heterosexuella par inte har samma rättigheter och inte heller kan ta del av de föräldraförmåner som finns. Flyttar samkönade par som har ingått äktenskap i Sverige, Norge eller Island erkänns det inte i övriga nordiska länder utan de blir istället registrerade som partners. I Finland är surrogatmödraskap tillåtet, medan man i Norge inte tillåter insemination för samkönade par.
De nordiska länderna har ett utvecklat samarbete, men nationella lagar och regelverk skiljer sig åt. Detta gör att personer som på olika sätt bryter mot normen för vad som gör en familj drabbas. Vad innebär det i praktiken för enskilda individer? Detta diskuterar panelen.
Medverkande: Martin Andreasson, Helene Sigfridsson, riksdagskandidat för Miljöpartiet och avgående generalsekreterare för Makalösa Föräldrar, Marianne Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i Nordiska Rådet, representanter för socialdemokraterna samt Sara Privelius, förälder och drabbad av regelverket.
Moderator: Jennie K. Larsson.
Tid: 16:00–16:45
Plats: Pride House (Kafé Klara), Kulturhuset & Stockholms stadsteater, Sergels torg 3, T-Centralen

Folkpartiets tält i Pride Park
På plats i tältet mellan 18.00 och 20.00.

Lördag den 31 juli

Pride-paraden
Såklart har Folkpartiet, LUF och HBT-liberalerna en egen sektion i paraden också i år! Var med och flagga för liberalismen. Samling i Tantolunden från 11.30. Avmarsch 13.00.

Folkpartiets tält i Pride Park
På plats i tältet mellan 16.00 och 18.00.

Lämna en kommentar

Filed under Svensk politik

Fabricerat citat i Socialdemokraternas annons

När jag bläddrade i senaste numret av RFSL:s (för övrigt alltid läsvärda) tidning Kom Ut, som nyligen landade på hallgolvet, kändes det plötsligt som om jag hamnat i en time-warp.

Redan på sidan 3 i tidningen möttes jag nämligen av en helsidesannons från Socialdemokraterna med ett enda huvudbudskap:

Socialminister Göran Hägglund är tydlig:
”Vi kommer aldrig någonsin att acceptera könsneutrala äktenskap”
SvD 29/4 2008

Vad har hänt – är jag inte kvar i 2010? Har den könsneutrala äktenskapslagen inte röstats igenom? Var det bara inbillning att jag själv och maken äntligen kunde skrota beteckningen ”registrerad partner” om oss själva?

Allvarligt talat: det finns stora problem med den här annonsen.

För det första skjuter den sig själv i foten. Sanningen är ju, som vi alla vet, att alliansregeringen så småningom kom överens om att låta frågan avgöras direkt i riksdagen. Därför fick också Kristdemokraterna, trots tappert men ensamt motstånd, acceptera att den könsneutrala äktenskapslagen blev verklighet.

Om syftet med annonsen är att skrämma HBT-väljare med vilka hiskligheter som blir följden av alliansstyre är den alltså ett rejält självmål. (Inte mig emot, men om jag vore socialdemokratisk valplanerare skulle jag tycka att detta vore slöseri med annonspengar.)

I själva verket har ju en rad viktiga framsteg i HBT-politiken gjorts de senaste fyra åren: könsneutral äktenskapslag, världens kanske starkaste diskrimineringslag som omfattar inte bara homo- och bisexuella utan även transpersoner, Sveriges första nationella handlingsplan mot våld i relationer inklusive samkönade relationer, påbörjad översyn av namnlagen och mycket mer därtill.

Men den andra, och allvarligare, invändningen mot annonsen är att den är direkt lögnaktig. Det är inte Göran Hägglund som fällt detta citat. Det är Mona Sahlin.

Den artikel som citeras i Socialdemokraternas annons visar sig nämligen vara en längre partiledarintervju med Mona Sahlin i Svenska Dagbladet den 29 april 2008. En huvudnyhet i artikeln är att oppositionen vill skriva ett eget lagförslag om könsneutral äktenskapslag, och Mona Sahlin motiverar detta så här:

– Men regeringen har låst sig vid väldigt svårförenliga åsikter. Reinfeldt säger ”Ja, vi kommer med en proposition”. Hägglund säger ”Vi kommer aldrig någonsin att acceptera könsneutrala äktenskap”.

Det är alltså Mona Sahlin som lägger dessa ord i Göran Hägglunds mun, inte han själv. (Googla själva så får ni se – uttrycket förekommer inte någon annanstans på nätet än i just denna nyhetsartikel.)

Och två år senare bokar Socialdemokraterna annonsplats på helsida för att sprida detta fabricerade citat.

Kanske tycker någon att Sahlins formulering åtminstone speglar den åsikt som Hägglund gett uttryck för i andra sammanhang. Men det hjälper faktiskt inte, när man påstår sig citera någon i en annons. Dels är formuleringen missvisande eftersom Hägglund bevisligen fått lov att acceptera att den könsneutrala äktenskapslagen blivit verklighet (mot hans vilja), dels och viktigast är det direkt ohederligt att fabricera citat och lägga i munnen på motståndaren – till råga på allt ihop med en oriktig källa.

Om den här annonsen är ett smakprov på vad som väntas från Socialdemokraternas annonsavdelning kommer det inte att bli en rolig valrörelse.

2 kommentarer

Filed under Svensk politik

Nyamko flyttar fram positionerna

Det här är riktigt stort i arbetet för HBT-personers rättigheter i Europa. För första gången någonsin har Europarådet enats om en gemensam rekommendation i HBT-frågor. Totalt handlar det om 46 konkreta uppmaningar till de enskilda medlemsländerna om allt från att samkönade par ska kunna få bostadsbidrag gemensamt till att föräldrarnas sexuella läggning inte ska spela roll vid vårdnadstvister eller att transsexuellas rätta kön ska erkännas juridiskt.

Det här är viktigt av flera skäl. För det första därför att Europarådet samlar 47 medlemsländer med totalt 800 miljoner invånare, däribland många av Europas verkliga problemländer när det handlar om diskriminering och respekt för minoriteter. För det andra därför att rekommendationen har tagits fram i Europarådets ministerkommitté och därmed har förankring direkt i ländernas styrande regeringar. (Därmed inget ont sagt om Europarådets parlamentariska församling, som består av företrädare för ländernas parlament – men den politik som ländernas regeringar bedriver avspeglas inte alltid där.)

Och för det tredje: rekommendationen tar inte bara upp homo- och bisexuellas situation utan belyser också den diskriminering som riktas mot transsexuella, transvestiter och alla andra som känner sig delaktiga i det ack så svårfångade T-begreppet. Detta är särskilt viktigt eftersom fördomarna, okunskapen och ibland också förlöjligandet lever kvar extra starkt i just transfrågor.

Den här rekommendationen betyder förstås inte att det statligt organiserade förtrycket försvinner från en dag till en annan. Men den är ett viktigt kvitto på att inte ens de mest hårdnackat motsträviga regeringarna klarar av att hålla bort HBT-frågorna från den internationella politiska dagordningen. På 1980-talet kunde resolutioner i Nordiska rådet bli en hävstång för RFSL och andra nordiska HBT-organisationer att sätta press på sina nationella regeringar. På 2000-talet spelar Europarådet samma roll för modiga aktivister i andra länder – framför allt i Moldavien, Ukraina, Armenien och andra länder utanför EU.

Och självklart har Sverige och den svenska regeringen varit pådrivande för detta. All heder åt Folkpartiets och regeringens ansvariga statsråd Nyamko Sabuni och den svenske expertrepresentanten, förre HomO Hans Ytterberg. Nu har positionerna flyttats fram rejält!

Om detta skriver också Qx, Catrine NorrgårdJimmi Jonsson och Humanistbloggen.

Lämna en kommentar

Filed under Europeisk politik, Svensk politik