Tag Archives: kapitalism

Därför får Mohamed Omar ångest av sexualundervisningen

Personligen har jag alltid hatat det moderna samhället, det är utan tvivel det sämsta samhälle som någonsin funnits.

Yttrandet är från Mohamed Omar, poeten och kulturskribenten som i vintras kom ut som radikal islamist och anhängare av regimen i Iran. Och nu går Omar till storms mot sexualundervisningen i skolan, eftersom den inte fördömer sex utanför det heterosexuella äktenskapet. Är någon förvånad?

Citatet från Mohamed Omar kommer från en intervju i senaste numret (nr 2/09) av den antirasistiska tidskriften Expo. Så här lyder hans replik i sin helhet:

Jag är skeptisk till vissa element inom fascismen på grund av islamofobin och den biologiska rasismen. Men annars finns det mycket bra inom extremhögern. Det vi har gemensamt är att vi tror på anden och hatar kapitalismen. Personligen har jag alltid hatat det moderna samhället, det är utan tvivel det sämsta samhälle som någonsin funnits.

Men vad är det då i moderniteten som Mohamed Omar hatar? Och vad har detta med hans syn på sexualundervisning att göra?

Jag skulle föreslå att modernitet i det här fallet betyder ett samhälle utan uppifrån påbjudet syfte. Ett modernt samhälle tvingar inte sina invånare att följa något visst livsmål, vare sig det handlar om att hedra förfäderna, vårda traditionen, ära Gud eller lyda härskaren. I ett modernt samhälle får individerna i stället formulera sina egna livsmål.

Detta ger frihet och kraft hos tidigare förtryckta – men också vrede och ångest hos dem som vill bestämma över andras liv.

Och det är här sexualundervisningen kommer in i bilden, eftersom den säger (eller åtminstone borde säga) att det finns olika sätt att leva och att man ska följa det som passar en själv, så länge inte andra kommer till skada.

Den som hatar individualism, sekularisering och frigörelse från traditioner har därför starka skäl att också tycka illa om en vettig sexualundervisning. Man ska inte ha några illusioner om vad Omars idéer skulle betyda för kvinnor eller HBT-personer: fler oönskade graviditeter, ökad smittspridning, minskade kunskaper och förståelse för sexualitet och samlevnad, minskad tolerans mot minoriteter.

På en punkt vill jag ge Mohamed Omar rätt, nämligen när han konstaterar att dagens sexualsyn skiljer sig från den som den som var förhärskande på 1200-talet eller 1700-talet. Den avgörande skillnaden är att han beklagar detta, medan jag välkomnar förändringen.

Den sexuella frigörelsen är en av vår tids viktigaste landvinningar för att ge individen makt över sitt eget liv. Många människor har fått sina liv förstörda av meningslös skam, skuld och moralism. Det är inte många år sedan barn utanför äktenskapet kallades ”oäktingar” och behandlades illa av samhället och omgivningen. Vilken frihetsrevolution betydde inte p-pillret och aborträtten för kvinnor? Och hur mycket unkna fördomar har inte kunnat vädras ut genom HBT-människors kamp för erkännande och lika rättigheter?

Det återstår mycket att göra, globalt men också i Sverige. Den heders- och skamrelaterade brottsligheten mot unga kvinnor eller HBT-personer är starkt kopplad till viljan att kontrollera den andres sexualitet. Fortfarande växer många unga HBT-personer upp i tystnad och självförnekande, utsätts för förnedring i skolan eller kastas ut från föräldrahemmet när deras läggning blir känd. Och fortfarande förnekas miljoner människor i världen – framför allt kvinnor – den grundläggande rätten att bestämma över sin egen kropp, samtidigt som det av Omar hyllade Iran leder motståndet i FN mot kvinnors och HBT-personers sexuella rättigheter.

Det är därför sexualundervisningen behöver förstärkas och försvaras. Arbetet för sexualupplysning och sexuella och reproduktiva rättigheter måste fortsätta, på hemmaplan, i EU och FN.

Bara på så vis kan sexualiteten äntligen bli en privatsak. I det moderna samhället som Omar säger sig hata har den enskilda individen all rätt att leva enligt en konservativ sexualmoral – men däremot inte rätten att tvinga andra att följa de egna påbuden.

Martin Andreasson (FP)

Publicerad på Newsmill

Lämna en kommentar

Filed under Internationell politik, Svensk politik

Politiska kultböcker, 10:e plats: Jörn Svenssons ”Du skall ta ledningen och makten”

En klassiker, utgiven på vpk:s partiförlag Arbetarkultur 1974 och sedan nytryckt i flera upplagor. Jörn Svensson var ju mångårig riksdagsman och partiideolog för vänsterpartiet kommunisterna, och detta är den teoretiska studie där han tänker sig hur socialismen ska kunna byggas upp i Sverige. För alla som vill veta mer om vänsterpartiets ideologiska rötter är detta alltså obligatorisk läsning.

Det är ju, fastslår Jörn Svensson, ett vetenskapligt faktum att kapitalismen i Sverige liksom på andra håll kommer att ge vika för ett socialistiskt samhälle och så småningom ett kommunistiskt. Också i framtiden bör man respektera borgerliga krafters rätt att yttra sig och bilda opinion, men att dessa krafter skulle kunna tillåtas bli framgångsrika är däremot otänkbart.

Den socialistiska samhällsorganisationen är nämligen definitionsmässigt ett högre utvecklingsstadium än kapitalismen, och därför kan det inte komma i fråga att återinföra kapitalism när den väl är avskaffad. Det vore ju att vrida den historiska utvecklingen baklänges, och det faller ju på sin egen orimlighet, säger Jörn Svensson, som i förbifarten också släpper sådana pärlor som att det är ett bevis på kapitalismens resursslöseri att det tillverkas tio sorters soppslevar när vem som helst kunde begripa att det räcker alldeles utmärkt med tre modeller.

Med Jörn Svenssons egna ord:

[I] det socialistiska Sverige [skulle det] vara olagligt att väcka fråga om inskränkning eller raserande av det beslutssystem socialismen byggt upp och om ersättande av detta med ett beslutssystem i kapitalistiska former. Varje försök att rubba folkegendomen och arbetarsjälvstyret ska vara olagligt. Något verkställande av sådana beslut ska lagligen inte kunna ske. Det ska tvärtom ankomma på den socialistiska statsmakten att med tillgängliga maktmedel bekämpa sådana försök.

Hur ser Jörn Svensson på sin bok så här i efterhand? Såvitt jag vet är den frågan obesvarad. Tills vidare får vi nöja oss med att läsa Jörn Svenssons texter i Flamman, till exempel en krönika från 2007 där han hyllar Hugo Chavez för stängningen av den största oppositionella tv-stationen i Venezuela.

I dag (2008) är Jörn Svensson ledamot i vänsterpartiets programkommission. Vi har all anledning att vänta oss nya spännande texter av hans penna.

Denna bloggpost publicerades ursprungligen den 22 december 2008. OBS: Det datum som anges i permalänken är bara publiceringsdatum på denna blogg och inget annat.

Lämna en kommentar

Filed under Bokanmälningar