Vem är Martin?

Jag arbetar som utredare på Folkpartiets riksdagskansli, och har bland annat haft äran att vara biträdande huvudsekreterare i programkommittén inför Folkpartiets nya partiprogram som antogs 2013. Vid sidan av mitt arbete är jag kommunpolitiker i Solna, där jag är ordförande i likabehandlingskommittén, förste vice ordförande i socialnämnden och ledamot i kommunfullmäktige.

Jag sitter i polisstyrelsen för Stockholms län och är ordförande i arbetsutskottet för Folkpartiet i Stockholms län. På statlig nivå företräder jag Folkpartiet i Konsumentverkets insynsråd samt i Valprövningsnämnden.

Jag har varit riksdagsledamot i två perioder, en längre och en kortare. Första gången var 2002-2006, då jag bl.a. var ledamot i lagutskottet och ersättare i konstitutions- och arbetsmarknadsutskotten. På det viset fick jag förmånen att ägna mycket tid åt många av mina huvudfrågor: likabehandling, HBT-frågor, antidiskriminering, minoritetspolitik och rättssäkerhet. Perioden mars-juni 2012 var jag på nytt riksdagsledamot, då som ersättare i skatteutskottet, finansutskottet och EU-nämnden. Jag har också representerat Folkpartiet i den parlamentariska namnlagskommitten (SOU 2013:35) och i den statliga utredningen om äktenskap och partnerskap (SOU 2007:17).

Mellan 2001 och 2007 tillhörde jag Folkpartiets partistyrelse. Jag har också varit ordförande i Folkpartiet i Solna (2001-2008) och i den rikstäckande föreningen HBT-liberaler (2001-2010). År 2010 fick jag Liberala Ungdomsförbundets Bertil Ohlin-medalj i guld för mitt arbete för hbt-personers rättigheter. Jag har också ett långt engagemang i RFSL, där jag satt i förbundsstyrelsen på 1990-talet och bland annat var vice förbundsordförande.

I mitt yrkesliv utanför politiken har jag bland annat varit redaktör och redaktionschef i bokförlagsbranschen, översättare av skön- och facklitteratur samt frågeförfattare på Jeopardy. Jag har gett ut två böcker i hbt-frågor, Öppenhet och motstånd (1996) och antologin Homo i folkhemmet (2000).

Jag är gift med Patrik, uppvuxen i Skåne och bor i Solna sedan 1995.

One response to “Vem är Martin?

  1. Pingback: Därför kandiderar jag till riksdagen 2014 | Martin Andreasson (FP)