Vem är Martin?

Jag har erfarenhet som både riksdags- och kommunpolitiker och är stolt över att ha varit Liberalernas representant i utredningen som tog fram den könsneutrala äktenskapslagen. Sommaren 2017 nådde ett annat projekt i mål när den nya och liberala namnlagen blev verklighet. Som socialpolitiker i Solna vet jag också hur viktigt det är att stödet aldrig får svikta i de stunder när utsatta människor behöver det som mest.

Jag är Liberalernas ledamot i Polismyndighetens regionpolisråd i Stockholms län. Som  kommunpolitiker i Solna är jag vice ordförande i socialnämnden, ordförande i rådet för funktionshinderfrågor och ledamot i kommunfullmäktige. Jag är också vice ordförande i HBT-liberaler Storstockholm.

Tidigare har jag varit riksdagsledamot 2002-2006 och 2012, bland annat som ledamot i lagutskottet. Jag har också företrätt Liberalerna i flera statliga utredningar och myndighetsstyrelser.

I mitt yrkesliv utanför politiken har jag bland annat varit redaktör och redaktionschef i bokförlagsbranschen, översättare av skön- och facklitteratur samt frågeförfattare på Jeopardy. Jag har gett ut två böcker i hbt-frågor, Öppenhet och motstånd (1996) och antologin Homo i folkhemmet (2000).

Jag är gift med Patrik, uppvuxen i Skåne och bor i Solna sedan 1995.

Fotot i sidhuvudet (beskuret) är taget av Arild Vågen och publiceras med stöd i Creative Commons.