Nu föreslås friare regler om namn


I dag har namnlagskommittén, där jag själv varit Folkpartiets ledamot, lämnat över sitt betänkande till justitieministern. Efter drygt tre års utredningsarbete lägger vi fram ett förslag till en helt ny lag om personnamn.

Som liberal är jag mycket nöjd med kommitténs förslag. På ett antal punkter ökar den enskildes frihet genom att det blir enklare att välja namn efter egna önskemål, och flera av förändringarna är ganska ordentliga.

Det i särklass populäraste förslaget kommer antagligen att bli att vi föreslår återinförande av möjligheten att ta dubbla efternamn. Samtidigt avvecklas det unikt krångliga systemet med mellannamn, som nog är den del av svensk namnlagstiftning som skapat irritation och ilska hos flest människor.

Det kommer alltså att bli tillåtet för makarna Johansson och Lindberg att skapa ett gemensamt dubbelt efternamn, Johansson-Lindberg (med eller utan bindestreck). I dag finns inte den möjligheten.

Mellannamn, som hittills utgjort alternativet för den som inte velat släppa det ena efternamnet, är bara tillåtet att använda för den ena av makarna. I exemplet ovan är det alltså tillåtet för den ena maken att heta Johansson som mellannamn och Lindberg som efternamn. Men den andra maken får då inte ha mellannamn, utan ska bara heta Lindberg. Och mellannamn går, till skillnad från efternamn, inte i arv till barnen.

Mellannamn har varit det i särklass mest svårbegripliga och impopulära inslaget i lagstiftningen om namn. Nu föreslår vi alltså en rejäl liberalisering genom att möjligheten att skapa nya dubbla efternamn återinförs. Den som redan har ett mellannamn ska givetvis få behålla det, men kan när som helst begära att det omvandlas till ena ledet i ett dubbelt efternamn.

En annan viktig förenkling är att det blir tillåtet för alla att byta till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Den som i dag är trött på sitt efternamn, och inte vill byta till något som tidigare funnits i familjen, måste uppfinna ett helt nyskapat namn. Lagstiftningen har alltså drivit på i riktning mot att efternamn gradvis blir allt mer särskiljande.

Att vem som helst inte får byta till ett redan existerande efternamn kan motiveras med att familjer med unika namn bör få ha namnet i fred. Men ingen Andersson, Sundkvist eller Hägg (för att ta några väldigt vanliga namn) kan rimligen känna sig kränkt för att ytterligare en person i landet tar samma efternamn.

Min liberala utgångspunkt är att den enskilde ska ha så stor frihet som möjligt att välja sitt eget namn. Förslaget från namnlagskommittén går också i den riktningen när det gäller så gott som allt.

Det enda undantaget är att vi föreslår en viss åtstramning när det gäller möjligheten att byta till ett efternamn som burits av en utdöd, men historiskt känd släkt. (Detta gäller förstås oavsett om släktnamnet är adligt eller inte – lagen är helt neutral.) Även om namnskyddet normalt sett utslocknar en viss tid efter att namnet upphört att användas, så anser jag att historie- och kulturarvsargument talar för att det bör bli lite svårare än hittills att byta till ett efternamn som haft betydelse i historien. Den rättspraxis som utvecklats har i praktiken inneburit att efternamn måste stå med eget uppslagsord i Nationalencyklopedin för att vara skyddade, vilket lett till ett betydande godtycke. På den här punkten föreslår vi alltså att reglerna skärps något.

Könskonträra namn, då? Här har rättsutvecklingen redan hunnit lösa de problem som transpersoner och andra har mött: genom praxisändringar och domar i Regeringsrätten står det numera klart att den som efter egen ansökan vill ta ett nytt förnamn inte ska mötas av ett avslag bara för att namnet inte traditionellt förknippats med det juridiska könet. Kommittén konstaterar faktum och föreslår inga ändringar.

Namnlagskommitténs förslag innebär alltså rejäla kliv mot en liberalare och modern lagstiftning. Nu väntar remissbehandling, och i bästa fall kan en ny lag vara på plats 2015.

I medierna: Kommitténs ordförande Olle Abrahamsson på DN Debatt. Yvonne Andersson (KD) är emot vissa av förslagen. Sveriges Radio, Svenska Dagbladet. Bloggar gör Emma Carlsson Löfdahl (FP), Anti Avsan (M), Felix König (LSU), Mats Olsson (V, som verkar ha missuppfattat ett av förslagen) och Lars Wilderäng på Cornucopia.

Annonser

6 kommentarer

Filed under Demokrati och rättsfrågor, Svensk politik

6 responses to “Nu föreslås friare regler om namn

 1. Hej Martin!
  Jag har en sidofråga som berör dina kunskaper om släktnamn. Tillsammans med några andra till åren komna amatörmusiker håller jag på att bilda en kvartett för att kunna roa och underhålla andra i vår egen åldersgrupp. Eftersom kvartetten består av medlemmar från norra Halland funderar vi på att ta ”Gathenhielms” som namn för gruppen. Enligt SCB:s namnsökning finns det ingen som använder det namnet (utan genitiv-s) idag. Finns det något annat som kan hindra oss från att använda det? Åtminstone här på västkusten är det ju ett historiskt välkänt namn. Jag ser på google att det finns en Odd-Fellow-loge som använder både namnet och släktvapnet i sin logo. (Lasse Kronér är en annan onsalabo, som brukar säga ”Lasse i Gatan” när han svarar i telefon.)

  • Hej Kjell, tack för intressant fråga. I det här fallet handlar det om användandet av ett efternamn i privata sammanhang eller möjligen i näringsverksamhet (beroende på om ni tar betalt för spelningarna eller ej). Hade det gällt ett efternamn som används i dag är den gällande namnlagen tydlig med att namnets bärare i så fall har möjlighet att sätta stopp, men i det här fallet handlar det ju om ett efternamn som utslocknade 1768 (om Wikipedia har rätt). Den springande punkten blir alltså om det finns någon person som skulle kunna ha rättigheter att bevaka, och svaret borde vara nej.

   Vill du vara helt säker kan det vara värt att slå en signal till Patent- och registreringsverket, men min högst privata fundering är att det inte borde vara några som helst problem.

   Jag kan passa på att tillägga att vi i namnlagskommittén föreslår en del liberaliseringar på den här punkten, så att rent privat användande av annans efternamn blir fritt. Vi tycker alltså att Lasse Kronér borde ha all rätt i världen att svara ”Lasse i Gatan” i telefon även om ätten Gathenhielm hade levat vidare i dag.

 2. Björk

  Hej, jag gillar inte vad moderaterna har gjort för Sverige under dom snart 8 år dom har haft makten men det här är helt lysande förslag . Du borde fundera på att byta sida, till sossarna eller något . 4 år med moderaterna vid makten = Nej tack !. 🙂 Hoppas förslaget går igenom snart

  • Hej Björk, roligt att du gillar förslagen. Att bli socialdemokrat är inte riktigt vad jag hade planerat, men om du uppskattar tankarna kring liberalare namnlag är du själv kanske på väg åt det liberala hållet? 🙂

 3. Torun

  Hur är det, när går den nya namnlagen (förhoppningsvis) igenom? Jag hade hoppats att den redan gjort det, men Skatteverkets nedladdningsbara blankett säger något annat.

  • Hej Torun, det dröjer tyvärr ännu ett tag innan lagen träder i kraft. Just nu är utredningens förslag ute på remiss till senhösten 2013. Om inte några helt oväntade problem upptäcks i remissrundan och justitiedepartementets kvarnar därefter mal snabbt och effektivt borde den nya lagstiftningen finnas på plats till nyåret 2015. (Däremellan ska ju också lagförslaget granskas av juristerna i lagrådet, och riksdagen ges tid att ta slutlig ställning.)

   Även om det främst är till myndigheter och civilsamhället som utredningar skickas ut på remiss kan jag ju också tipsa om att vem som helst, även privatpersoner, har alla möjligheter att lämna in egna synpunkter under remisstiden. Av någon helt obegriplig anledning finns justitiedepartementets samlings-e-postadress inte angiven på regeringskansliets webbplats, men prova att skicka e-post till departementets registrator via formuläret på den här sidan eller skicka papperspost till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Det enda formellt sett viktiga är att det tydligt anges att brevet har till ärende att ge kommentarer på utredningsbetänkandet SOU 2013:35, ”En ny lag om personnamn”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s