Monthly Archives: september 2010

Valrörelsens mest osannolika kamplåt

Serietecknaren David Nessle gör på sin blogg en genomgång av de politiska kampanjlåtar som med dödsförakt används av både partier och enskilda kandidater. Hans sammanfattande omdöme ”Överhuvudtaget verkar det här med ideologisk konst vara en smula vanskligt” får väl betraktas som ett av valrörelsens främsta understatements. Eller för att citera Nessle själv:

Det är liksom svårt att uppleva något skirt och skimrande i rader som:

Vi är en arbetslinje!
Mot ett vänsterexperiment
med kommunister i regeringen!
Mona, hur kunde det gå så långt?

Jag kom alldeles osökt att tänka på detta när jag fick ögonen på valspurtens mest osannolika inslag, Bonnie Tyler-covern ”Gråt allians av vårt hat”.

Här kan du se Göteborgs Förenade Musikalaktivister, Transmilitanta Brigaden, Pantermilitanterna och Göteborgs Queerinstitut sjunga och dansa mot Alliansregeringen, marschera med röda fanor och (fattas bara annat) bolla våldsromantiskt med den obligatoriska gatstenen. För som det står på Queerinstitutets hemsida:

Vi förespråkar ett sexualpolitiskt konfliktperspektiv; det ska vara alldeles omöjligt att försnälla och ofarliggöra vår kamp. Vi tycker att det ofta blir så annars, att kamp reduceras till liberal tolerans och vi vill inte anpassning, snällhet och social fred, vi vill brinnande revolution!

Reaktionerna i bloggosfären går från häpen misstro till jubel. ”Ha ha ha vilken jävla fest! Åt helvete med borgligheten och hela jävla skiten … pepp!!!” skriver signaturen SMS. Feministiskt Initiativs intersektionella medlemsgrupp är så upprymd att den utnämner låten till ”Årets vallåt”.

Kulturtidskriften FLM är mer återhållsam. ”Precis som i En sedelärande instruktionsmusikal i revolutionärt uppträdande saknar dock finalens masscen en estetisk idé som skulle kunna föra videon ett steg närmare de queera musikalmästarna Fred Astaire och Gene Kelly”, noterar recensenten kritiskt.

Bland socialdemokratiska bloggare är reaktionerna milt sagt blandade. Erik Laakso kommenterar saken så här på Thomas Hartmans blogg: ”Att stå och bolla med en gatsten inför ett demokratisk val säger så mycket om vad som rör sig i demokratins utkanter. I extremvänsterns avskrädeshögar florerar hatet […].”

En annan läsare av samma blogg skriver:

Jag såg det där och var övertygad om att det var ytterligare en produkt från ungmoderaternas ’kastaskitpåsocialdemokraterna’-verkstad. Men så upplyste någon mig om att det var på allvar och tänkt som ett stöd för de rödgröna. Jösses Amanda, med sådana vänner, behöver vi några fiender?

Det är lätt att förstå honom med rader som:

Nej nu röstar vi på rött
och kanske rödgrönt eller rosa
Inte på nå’t borgar-as
till och med sossepacket är bättre

Eller varför inte:

vi sprider våra kamper och möts i enat hat
vi tar ingen gisslan när vi störtar er stat
vi kommer segra till slut

Något säger mig att Ibrahim Baylans leende kommer att vara lätt tillkämpat när han tackar för denna extra draghjälp i valspurten.

Andra som skriver om låten: Helsingborgs Dagblad, Dagens Konflikt, Mikke Schirén (V)Vänsterpartiet Sundsvall/TimråLiten tanta, Lasse Franck, Magnus Brahn.

6 kommentarer

Filed under Svensk politik

Kulturminister Martin Andreasson (FP)?

RFSL har i dag presenterat sina önskenamn på olika ministerposter efter valet, och bland annat föreslår förbundet mig som ny kulturminister om det blir fortsatt Alliansregering. (Andra Folkpartinamn som RFSL lyfter fram är Barbro Westerholm som äldre- och folkhälsominister, Birgitta Ohlsson som utrikesminister och Helene Odenjung som kommunminister.) Motiveringen:

Bokförläggare, författare och tidigare förbundssekreterare i RFSL. Martin Andreasson har stenkoll på hbt-politik och skulle bli en fantastisk liberal kulturminister.

Jag tackar och bugar!

I media: Politikerkollen, Politikerbloggen, Makthavare, Qx.

PS. Fast om det ska vara riktigt noga har jag inte varit bokförläggare, men dock redaktionschef på ett förträffligt bokförlag.

2 kommentarer

Filed under Svensk politik

Varför straffar Miljöpartiet glesbygdsborna?

När argumenten brister, höj rösten. I kvällens partiledarutfrågning (förlåt, utfrågning av hälften av språkrören ska det förstås vara) blev Maria Wetterstrand riktigt indignerad av en mejlkommentar om att Miljöpartiets politik knappast skördar några röster i glesbygd. I själva verket, framhöll Wetterstrand, är det den sittande regeringen som är dum och dålig i sin glesbygdspolitik. Och därmed hann programtiden ta slut innan hon fick några följdfrågor om på vilket sätt Miljöpartiet gör livet lättare för glesbygdsborna.

Det var synd, för den inskickade mejlkommentaren hade förtjänat ett ordentligare svar. Här har vi ett parti vars andel i väljarkåren avtar med kvadraten på avståndet till Södermalm, och som går till val på

 • Att höja skatten på lastbilstransporter med 4 miljarder kronor (vilket slår hårdast mot tillverkningsindustri i glesbygd där järnvägsförbindelser saknas)
 • Att ovanpå det höja bensinskatten i skogslänen med 1 miljard kronor
 • Att införa en ny skatteregel som gör klimatinvesteringar i glesbygdshus mindre lönsamt än i storstadsfastigheter

På vilket sätt hjälper detta glesbygden?

De två första punkterna – kilometerskatten och bensinskatten – har diskuterats så ofta att jag hoppar över dem här. Men jag vill uppehålla mig vid det sista förslaget, vänsterblockets nya ”klimatavdrag” som lades fram i samband med regeringsplattformen och som presenterats som en stor framgång för just Miljöpartiet. Avdraget går ut på att den husägare som gör energibesparande investeringar i sin fastighet (enligt olika mätningar och beräkningar som det blir för krångligt att gå in på här) ska få sin fastighetsavgift nedsatt till noll i tre års tid.

Vad miljöpartisterna på Nytorget inte verkar ha fattat är att detta är en direkt skattediskriminering av glesbygden, och ett öppet gynnande av stadsborna. Det är ju i Sveriges avfolkningsbygder, och främst i Norrlands inland, som det fortfarande finns gott om bostäder med så lågt taxeringsvärde att ägarna inte betalar full fastighetsavgift. I stället för den maximala avgiften på drygt 6 000 kronor betalar de 3 000 eller 2 000 kronor, i vissa fall ännu mindre. Och trots att energisparinvesteringen rimligtvis är lika dyr, så ska de alltså få en lägre kompensation bara för att taxeringsvärdet är lägre.

Min egen gissning är att miljöpartisterna helt enkelt inte fattar konsekvensen av sitt eget förslag. Som Anna Dahlberg konstaterar på Expressens ledarsida är det ganska mycket slarv och rena konstigheter i oppositionens förslag, från den sänkta maxtaxan i barnomsorgen (som presenterades som ett stöd till betryckta ensamstående mammor trots att förslaget bara berör familjer med hygglig eller god inkomst) till förmögenhetsskatten som ingen kan förklara.

Eller är jag orättvis? Är det medvetet som Miljöpartiet vill gynna storstadsbor framför glesbygdsbor med sin politik? Nu har du chansen att svara, Maria.

Massmedier om utfrågningen: Expressen (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Aftonbladet (1), (2), (3), (4), (5), Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet (1), (2), (3).

1 kommentar

Filed under Svensk politik

Tio hbt-reformer för nästa mandatperiod – tio skäl att rösta FP

Könsneutral äktenskapsbalk, världens kanske starkaste diskrimineringslag, ny DO-myndighet, nationell handlingsplan mot våld i samkönade relationer och hedersbrott med hbt-motiv – listan över vad som uträttats på hbt-området under Alliansregeringens första mandatperiod är lång.

Men det finns lika mycket kvar att göra. När bröllopsklockorna slutat ringa finns osynliggörandet, diskrimineringen och hatbrotten kvar i vardagen. Unga hbt-personer är dubbelt så utsatta för våld i hemmet jämfört med andra ungdomar. Och trots alla reformer finns det kvar förtryckande lagar, särskilt för transpersoner.

Här är tio konkreta hbt-frågor som behöver stå i fokus nästa mandatperiod.

 1. Värna asylrätten – utvärdera utlänningslagen. Hbt-personer som flyr av fruktan för sina liv måste få en rättssäker och individuell prövning. Kritiken mot hanteringen av hbt-flyktingars asylärenden har inte tystnat. Utlänningslagen måste utvärderas och om möjligt bli ännu tydligare.
 2. Ökat arbete mot hatbrott. Ta fram en nationell handlingsplan mot rasistiska, antisemitiska, antimuslimska, homo-, bi- och transfobiska och alla andra hatbrott, och öronmärk pengar för att förverkliga planen.
 3.  Fri rörlighet i EU också för samkönade par. Utvidga EU:s familjebegrepp så att personer som lever med någon av samma kön får samma självklara rätt att ta med sig sin familj när de flyttar inom EU.
 4.  Stark diskrimineringslag i EU. Inför ett förbud på EU-nivå mot diskriminering i hela samhällslivet, och inkludera både sexuell läggning och könsidentitet i diskrimineringsgrunderna.
 5. Offentlig service på lika villkor. Förbättra hbt-kompetensen i skola, vård, omsorg, socialtjänst, rättsväsende och andra delar av offentlig verksamhet. Det är dags att bryta med den ingrodda föreställningen att medborgaren ska bemötas som om han eller hon är heterosexuell till dess att motsatsen bevisas.
 6.  Modern lag om könskorrigering. Slopa kravet på tvångssterilisering och skilsmässa. Tillåt även utländska medborgare att få könskorrigering.
 7.  Liberalare namnlag. Förtydliga namnlagen så att vuxna människors rätt att välja namn oavsett könsrollstraditioner klargörs en gång för alla.
 8. Jämlika regler om föräldraskap. Partnern till den kvinna som får barn efter givarinsemination ska kunna erkännas som juridisk förälder lika snabbt och smidigt oavsett om partnern är man eller kvinna. Med andra ord, ändra reglerna om moderskapspresumtion.
 9.  Varför ska inte lesbiska få möjlighet till äggdonation? I dag är det tillåtet med äggdonation eller spermiedonation, men inte båda tillsammans. Det gör att kvinnor som lever med kvinnor på förhand är uteslutna från möjligheten till äggdonation. Det är dags att se över den bestämmelsen.
 10.  Utred surrogatföräldraskap. Surrogatföräldraskap är en del av verkligheten och kommer att vara det så länge som provrörsbefruktning förekommer (för det är ju det det handlar om). Min egen åsikt är att Sverige bör ha en lagreglerad möjlighet till surrogatföräldraskap, men det viktigaste på kort sikt är att bryta tystnaden och se till att diskussionen bygger på fakta och inte på rädsla. Utred situationen för barn som kommer till världen genom surrogatmödraskap, och utred också situationen för surrogatmammorna själva.

Listan hade enkelt kunnat göras längre, men jag drar streck här. En del av dessa punkter har stöd av flera partier i riksdagen, men det finns bara ett parti som tydligt står upp för hela listan – Folkpartiet.

En röst på Sveriges liberala parti är bästa garantin för fortsatta hbt-reformer och en fortsatt nedmontering av heteronormen. Vill du dessutom ha en riksdagsledamot som aktivt driver på i dessa frågor? Sätt ett kryss för mig om du bor i Stockholms läns valkrets.

2 kommentarer

Filed under Demokrati och rättsfrågor, Europeisk politik, Svensk politik

Bästa hittills om SD:s valfilm

Fatima Nur, folkpartist och troende muslim, skriver så här i en krönika i senaste numret av det liberala nyhetsmagasinet Nu:

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att dela med mig av några kommentarer jag fått höra från mina muslimska vänner angående SD:s officiella valfilm som portats från TV4. Den visar en gammal skröplig tant med rullator som ställs mot ett gäng vandrande burkor. När jag och mina muslimska vänner såg filmen första gången på datorn fungerade inte ljudet. Vi diskuterade filmen och en av mina vänner gjorde följande tolkning. Damen med rullatorn behövde hjälp, och ett helt gäng tjänstvilliga muslimer tävlade om att hinna först fram för att hjälpa henne!

Lämna en kommentar

Filed under Svensk politik