Monthly Archives: juni 2009

Därför får Mohamed Omar ångest av sexualundervisningen

Personligen har jag alltid hatat det moderna samhället, det är utan tvivel det sämsta samhälle som någonsin funnits.

Yttrandet är från Mohamed Omar, poeten och kulturskribenten som i vintras kom ut som radikal islamist och anhängare av regimen i Iran. Och nu går Omar till storms mot sexualundervisningen i skolan, eftersom den inte fördömer sex utanför det heterosexuella äktenskapet. Är någon förvånad?

Citatet från Mohamed Omar kommer från en intervju i senaste numret (nr 2/09) av den antirasistiska tidskriften Expo. Så här lyder hans replik i sin helhet:

Jag är skeptisk till vissa element inom fascismen på grund av islamofobin och den biologiska rasismen. Men annars finns det mycket bra inom extremhögern. Det vi har gemensamt är att vi tror på anden och hatar kapitalismen. Personligen har jag alltid hatat det moderna samhället, det är utan tvivel det sämsta samhälle som någonsin funnits.

Men vad är det då i moderniteten som Mohamed Omar hatar? Och vad har detta med hans syn på sexualundervisning att göra?

Jag skulle föreslå att modernitet i det här fallet betyder ett samhälle utan uppifrån påbjudet syfte. Ett modernt samhälle tvingar inte sina invånare att följa något visst livsmål, vare sig det handlar om att hedra förfäderna, vårda traditionen, ära Gud eller lyda härskaren. I ett modernt samhälle får individerna i stället formulera sina egna livsmål.

Detta ger frihet och kraft hos tidigare förtryckta – men också vrede och ångest hos dem som vill bestämma över andras liv.

Och det är här sexualundervisningen kommer in i bilden, eftersom den säger (eller åtminstone borde säga) att det finns olika sätt att leva och att man ska följa det som passar en själv, så länge inte andra kommer till skada.

Den som hatar individualism, sekularisering och frigörelse från traditioner har därför starka skäl att också tycka illa om en vettig sexualundervisning. Man ska inte ha några illusioner om vad Omars idéer skulle betyda för kvinnor eller HBT-personer: fler oönskade graviditeter, ökad smittspridning, minskade kunskaper och förståelse för sexualitet och samlevnad, minskad tolerans mot minoriteter.

På en punkt vill jag ge Mohamed Omar rätt, nämligen när han konstaterar att dagens sexualsyn skiljer sig från den som den som var förhärskande på 1200-talet eller 1700-talet. Den avgörande skillnaden är att han beklagar detta, medan jag välkomnar förändringen.

Den sexuella frigörelsen är en av vår tids viktigaste landvinningar för att ge individen makt över sitt eget liv. Många människor har fått sina liv förstörda av meningslös skam, skuld och moralism. Det är inte många år sedan barn utanför äktenskapet kallades ”oäktingar” och behandlades illa av samhället och omgivningen. Vilken frihetsrevolution betydde inte p-pillret och aborträtten för kvinnor? Och hur mycket unkna fördomar har inte kunnat vädras ut genom HBT-människors kamp för erkännande och lika rättigheter?

Det återstår mycket att göra, globalt men också i Sverige. Den heders- och skamrelaterade brottsligheten mot unga kvinnor eller HBT-personer är starkt kopplad till viljan att kontrollera den andres sexualitet. Fortfarande växer många unga HBT-personer upp i tystnad och självförnekande, utsätts för förnedring i skolan eller kastas ut från föräldrahemmet när deras läggning blir känd. Och fortfarande förnekas miljoner människor i världen – framför allt kvinnor – den grundläggande rätten att bestämma över sin egen kropp, samtidigt som det av Omar hyllade Iran leder motståndet i FN mot kvinnors och HBT-personers sexuella rättigheter.

Det är därför sexualundervisningen behöver förstärkas och försvaras. Arbetet för sexualupplysning och sexuella och reproduktiva rättigheter måste fortsätta, på hemmaplan, i EU och FN.

Bara på så vis kan sexualiteten äntligen bli en privatsak. I det moderna samhället som Omar säger sig hata har den enskilda individen all rätt att leva enligt en konservativ sexualmoral – men däremot inte rätten att tvinga andra att följa de egna påbuden.

Martin Andreasson (FP)

Publicerad på Newsmill

Lämna en kommentar

Filed under Internationell politik, Svensk politik