Monthly Archives: april 2009

Replik i UNT: Uppsala Pride tog bort text

Att Uppsala fått sin egen Pridetradition är mycket välkommet, och vi liberaler har följt arbetet med stort intresse. Enskilda folkpartister bokades in på programpunkter, och tvärtemot vad som sägs i artikeln från Uppsala Prides samordningsgrupp (UNT 30/3) anmälde Folkpartiet även programförslag i god tid.
Men kort tid före sista anmälningsdag för programpunkter publicerades en antikapitalistisk visisons­text på Uppsala Prides webbplats. Samtidigt meddelades det att ”alla samarbetspartner måste agera efter (visionen) när de samarbetar med oss”.
För oss liberaler var detta oacceptabelt. Vi är inte det minsta rädda för att stå för våra värderingar på en Pride-festival där det också finns grupper med en helt annan politisk agenda, men det är otänkbart att vi skulle underordna oss en plattform mot marknadsekonomi.
Samordningsgruppen skriver i sitt svar att vi borde komma på Uppsala Prides möten och delta i de demokratiska besluten. Men om visionsdiskussionen gick det inte ut någon förhandsinformation till oss som är med i intressegruppen sedan tidigt 2008, eller via Uppsala Prides egen internetcommunity.
Demokratin må ha fungerat, men bara för en utvald krets.
Efter vår debattartikel har Uppsala Pride ändrat informationen på sin webbplats. Kravet på att samarbetspartner måste agera efter arrangörsgruppens visionstext har plockats bort.
Vi välkomnar denna förändring, och tolkar den som ett erkännande av att Uppsala Pride tidigare skickat ut olyckliga signaler.
En Pridefestival handlar om att samla goda krafter för hbt-rättigheter, inte splittra dem därför att man har olika åsikter i andra frågor. Därför bör arrangörerna offentligt klargöra att Uppsala Pride står öppen för både liberaler och antikapitalister på lika villkor.
Med ett sådant klargörande blir det möjligt för alla att vara med på festivalen. Att Uppsala Pride börjat ändra informationen på sin webbsida ser vi som ett bra första steg i rätt riktning.
Anders A. Aronsson, ordförande Folkpartiets kommunförening Uppsala
Martin Andreasson, ordförande HBT-liberaler
Ulrika Nettelblad, ordförande Liberala ungdomsförbundet Uppsala
Oskar Lindbom, Liberala ungdomsförbundet Uppsala
Joakim Rönnbäck, Liberala ungdomsförbundet Uppsala
Cecilia Wikström, riksdagsledamot (FP), Uppsala
Publicerad i Upsala Nya Tidning 6/4 2009

Lämna en kommentar

Filed under Svensk politik