Monthly Archives: september 2002

Helt felaktigt att ny hetslag stoppar Bibeln

På DN Debatt den 6 september hävdar straffrättsprofessor Madeleine Leijonhufvud att det skulle bli olagligt att trycka Bibeln och Koranen om riksdagen fullföljer den påbörjade grundlagsändringen för att krimnalisera hets med anspelning på sexuell läggning. Det känns en smula genant att behöva informera en straffrättsprofessor om att hon hoppat i alldeles galen tunna.

Detta framgår på flera sätt. Tydligen tror Leijonhufvud att tryckfrihetsförordningens förbud mot hets mot folkgrupp (som redan i dag skyddar t.ex. judar, muslimer och invandrare) innebär att alla nedsättande omdömen i skrift automatiskt är förbjudna.

Så är det inte. Att en viss textpassage är negativ räcker inte för att den ska vara olaglig, det krävs också att texten sprids med det direkta syftet att smäda, hota eller uttrycka missaktning.

Starkt nedsättande omdömen om judar finns till exempel hos både Paulus, Martin Luther och August Strindberg. Skulle det vara förbjudet att utge Nya Testamentet eller Strindberg med hänvisning till att hets mot judar är förbjuden? Självklart inte.

I praktiken är det nazistiska hatskrifter som tidningen ”Siege – för ökat våld mot homosexuella” som kommer att beröras av lagändringen. Om en nazistgrupp skulle använda bibelcitat för att smäda mot judar eller homosexuella skulle detta möjligen kunna vara åtalbart. Men då är det nazistpropagandan som är olaglig och inte textpassagerna i sig.

Och när Leijonhufvud dessutom antyder att hetsparagrafens nya utformning är liktydig med att bokcensur införs i Sverige har hon närmast tappat besinningen. Jag skulle välkomna om debatten i de viktiga tryckfrihetsfrågorna baserades på fakta och inte på skrämselpropaganda.

Martin Andreasson, riksdagskandidat och partistyrelseledamot (FP)

Publicerad på DN Debatt 8/9 2002

OBS: Det datum som anges i permalänken är bara publiceringsdatum på denna blogg och inget annat.

Lämna en kommentar

Filed under Debattartiklar